2011-03-15 09:00Pressmeddelande

Thermotech satsar vidare och nyanställer över hela landet

null

Den starka återhämtningen i svensk ekonomi skapar högtryck i byggindustrin. Den fortsatt positiva tillväxten i ekonomin och hushållens alltjämt optimistiska syn på utvecklingen gör att Sveriges Byggindustrier spår ett ökat bostadsbyggandet under 2011-2012.

Även Thermotech Scandinavia AB upplever en positiv trend för sina produkter, skräddarsydda system för vattenburen golvvärme och vattendistribution, och företaget satsar vidare med nya tillskott i produktportföljen under våren. På Thermotechs sju regionkontor har flera nya medarbetare rekryterats för att stärka företaget inför framtiden.

-        2010 hade vi en tillväxt på ca 20%, trots en tuff marknadssituation. Vi lanserade vårt system för tappvatten, Thermotech MultiSystem™, på Nordbygg och började rulla ut försäljning under förra hösten, men vi tror på en kraftig ökning under 2011. För att stå upp emot våra kunders förväntningar har vi rustat med nya medarbetare på viktiga positioner inom hela organisationen, berättar Andreas Anderzon, marknadschef på Thermotech Scandinavia AB.

Regionkontoret i Stockholm (Norrtälje) har förstärkts med fyra nya medarbetare.
Mattias Jedeward har anställts som teknisk innesäljare. Han har gått treårig naturvetenskaplig linje med inriktning mot matematik och data, och kommer närmast från en tjänst som arbetsledare och VVS-montör hos Skandinavisk VVS Teknik AB.
Magnus Wallin och Fredrik Carlsson har anställts som projektörer. Magnus kommer närmast från el-branschen där han var innesäljare hos Solar, och är utbildad med inriktning elektronik och data. Fredrik har de senaste 8 åren arbetat som konstruktör och applikationsingenjör hos MCC som tillverkar klimatenheter för off-road fordon. Han har gått 4-årig teknisk linje med inriktning mot maskinteknik.
Karin Fröjd har studerat på samhällsekonomiska programmet med ekonomisk inriktning och bemannar nu Thermotechs växel i Norrtälje.

regionkontoret i Örebro anställdes den 1 februari Sandra Abrahamsson som teknisk innesäljare. Sandra är utbildad solenergitekniker med biobränslekompetens och kommer närmast från en tjänst som VVS-montör hos Edekyl & Värme AB i Örebro.

regionkontoret i Malmö börjar den 1 april Henrik Gustavsson som teknisk innesäljare. Henrik har tidigare haft en liknande tjänst hos Beckhoff Automation AB och där fokuserat på fastighets- och industriautomation.

Regionkontoret i Sundsvall och avdelningen för säljstöd har förstärkts med ytterligare en projektör. Robin Nykvist har nyligen avslutat sina studier till Energiingenjör på Mittuniversitetet. Robin ansvarar även för det lokala lagret och yrkesbutiken på Thermotechs kontor i Sundsvall.

I Umeå har Mats Persson anställts som IT-systemansvarig. Mats är nyligen utexaminerad från Umeå Universitet med inriktning mot nät- och kommunikationsteknik. Mats kommer att ansvara för hela IT-systemet, utbildningar i administrationssystemet m.m.

 

För ytterligare information:
Andreas Anderzon
Marknadschef, Thermotech Scandinavia AB
Telefon: 070-647 88 18
E-post: andreas@thermotech.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh