2011-05-17 08:30Pressmeddelande

Thermotech lanserar solvärme

null

Thermotech Scandinavia AB, leverantör av system för vattenburen golvvärme och vattendistribution (MultiSystem™), ger sig nu in på marknaden för solvärmesystem. Därmed har företaget tagit ännu ett steg i riktningen mot målet att bli en komplett ledande leverantör av lågenergisystem.

- Solen är en oändlig källa till förnybar och gratis energi. Vi är övertygade om att den kommer att tas till vara mer och mer även här uppe i Norden. Faktum är att solinstrålningen på ett år är nästan lika hög i Sverige som t.ex. i centraleuropa där solvärmen är väldigt utbredd, säger Andreas Anderzon, marknadschef på Thermotech Scandinavia AB. Ett solvärmesystem kan bidra med så mycket som 35-55 procent av varmvattenbehovet och 15-25 procent av värmeförbrukningen på ett år för en normalfamilj. Ju bättre isolerade hus vi bygger desto större andel av energibehovet kan solvärme i kombination med lågtemperatursystem som vattenburen golvvärme täcka, fortsätter Andreas.

Liksom hos Thermotechs övriga produktutbud har stort fokus lagts på att ta fram solvärme-komponenter som är användarvänliga, designade och miljöeffektiva. Resultatet är ett minimalt men genomtänkt sortiment som klarar alla behov. För att underlätta inköp och installation levereras allt i färdiga paket anpassade efter anläggningens behov.

- Tillsammans med europeiska leverantörer har vi jobbat fram ett solvärmesortiment med hög kvalitet som samtidigt är prisvärt. Vi tror inte att solvärme behöver eller ska vara bidragsberoende. Vi vill att konsumenten ska ha möjlighet att nyttja detta geniala och miljösmarta uppvärmningssystem utan att investeringen kostar skjortan. Som en av de stora aktörerna på värmesystemsmarknaden idag tror vi att vi har möjlighet att bidra till det genom ett prisvärt premiumsortiment av solvärme, menar Andreas Anderzon.

Thermotech Solvärmesystem är kontrollerade och märkta med europeiska Solar Keymark och har svenska SP´s P-märkning. Systemet uppfyller alla de krav på funktion, hållbarhet och prestanda som märkningen ställer.

För ytterligare information:
Andreas Anderzon
Marknadschef
Thermotech Scandinavia AB
Tel: 060-64 70 92
E-post: andreas@thermotech.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh