2011-01-12 09:13Pressmeddelande

Thermotech i Sollefteå flyttar – har växt ur sina gamla lokaler

null

I Sollefteå har Thermotech Scandinavia AB huvudlager och produktion. Från lagret skickas skräddarsydda leveranser av golvvärme och tappvatten direkt till kunder över hela landet. I takt med att företaget växt så har de gamla lokalerna blivit ineffektiva och otillräckliga.

Från och med den 10 januari finns verksamheten i större och mer ändamålsenliga lokaler på Hågesta, i Sollefteås nedlagda militärområde I21. De nya lokalerna är anpassade till företagets strävan mot Lean Production och ökande andel egen tillverkning. 

-  I de nya, luftiga lokalerna är lagret mer överskådligt och ytorna för plockning, emballering och tillverkning större. Vi har nu alla lagerlokaler, även kall-lager, samlade på ett och samma ställe och lastning och lossning sker under tak. Det är en stor fördel både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt, berättar Sven Fors, produktionschef på Thermotech Scandinavia AB.

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser och syftet är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'. Centralt i Lean Production är ”Just-in-time”, som innebär att material, delar och produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt, och att eliminiera slöseri.

För ytterligare information:
Sven Fors, Produktionschef
Thermotech Scandinavia AB
Telefon: 0620-68 33 34
E-post: sven@thermotech.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh