2007-04-12 23:04Pressmeddelande

Thermotech golvvärme kan få Stora Designpriset 2007

null

Stora Designpriset delas ut av Teknikföretagen i samverkan med Svensk Industridesign ochSvensk Form. Hälften av prispengarna ska doneras till ett forskningsprojekt inomdesignområdet. Vinnaren får rätt att marknadsföra produkten med att den tilldelats StoraDesignpriset- Vi har designat en osynlig produkt. Förutom att produkterna ska vara snygga och enkla attinstallera, ska de också vara funktionella och av högsta kvalitet. För oss är design etttankesätt som genomsyrar hela företaget och allt vi gör. Det vore en fantastisk framgång omvi fick priset, säger Andreas Anderzon som är marknadschef hos Thermotech.Enligt reglerna för priset ska designen ha en avgörande faktor för produktens kommersiellaframgång. Framgången ska vara så pass långvarig att nyttan av designinsatsen kan ansesbekräftad. Övriga aspekter som bedöms är övergripande designstrategi, innovativ höjd,nyhetsvärde, produktionsanpassning, användarnytta, ergonomi och miljökrav.- I Thermotechs fall är det utan tvekan så att de senaste årens affärsmässiga framgångar tillstor del kan förklaras av vår satsning på design. Det har varit en medveten strategi ända frånbörjan och att den lyckas kan vi bland annat se i resultatutvecklingen för företaget, menarAndreas Anderzon.Läs mer om tävlingen här: www.storadesignpriset.seFör ytterligare information:Andreas AnderzonMarknadschef, Thermotech Scandinavia ABTelefon: 060- 64 70 92, fax: 060 -50 10 14, mobil: 070 -647 88 18,e-mail: andreas@thermotech.seBilder på designade produkter och övrigt pressmaterial finns att hämta på:http://www.thermotech.se/377.html


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh