2020-03-10 08:30Pressmeddelande

Thermotech fokuserar på hållbar verksamhetsutveckling – första steget är en Livscykelanalys

null

Thermotech ingår, som ett av nio medlemsföretag i Höga Kusten Industrigrupp (HKIG), i ett unikt forskningsprojekt SIKT (Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt). I projektet ska företagen utveckla sitt FoU-arbete med sikte på nästa produktgeneration. En viktig del i SIKT är att inkludera miljö som en del i projektet och för Thermotechs del är första steget en så kallad Livscykelanalys (LCA).

Ökad miljömedvetenhet i samhället gör det allt viktigare för företag att kunna svara på vilken miljöpåverkan deras produkter och processer har, och att kunna beskriva hur de arbetar för att minska produkternas och verksamhetens miljöpåverkan. Allt fler företag och organisationer gör därför Livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete.

- ”Det är inte så många små och medelstora företag som har möjligheten att göra en djupare LCA, men tack vare EU-projektet SIKT har Thermotech fått denna möjlighet, berättar Lars Westerlund, produktionschef och kvalitets- och miljöansvarig hos Thermotech. Blivande ingenjörer har erbjudits examensjobb med fokus på LCA hos några av projektets medlemsföretag. Studenterna kommer att ingå i en projektgrupp och får handledning av experten Yannos Wikström på Tyréns, som har gedigen erfarenhet av att arbeta med livscykelanalys för komplexa produkter”, fortsätter Lars.

Hos Thermotech kommer exjobbet att göras av Fredrik Strömberg. Fredrik kommer från Örnsköldsvik och läser till ingenjör inom byggteknik på Umeå universitet. Nyligen hölls ett uppstartsmöte för projektet på Thermotechs huvudkontor i Umeå. Projektet kommer pågå under våren 2020.

Projektet innebär en kartläggning av miljöpåverkan från de material, aktiviteter, processer och transporter som är kopplade till Thermotechs verksamhet under föregående år. Syftet är att identifiera aktiviteter med hög direkt eller indirekt miljöpåverkan och få stöd för hållbar verksamhetsutveckling genom rekommendationer och förslag till relevanta miljömål som kan integreras i företagets miljöledningsprocess.

Livscykelanalys, förkortat LCA (Life Cycle Assessment), är ett sätt att kartlägga en verksamhets direkta och indirekta miljöpåverkan. Resultatet från en LCA kan användas som underlag för kommunikation om miljöpåverkan och som stöd för hållbar produkt-, process- och verksamhetsutveckling.

SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun samt deltagande företag.


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh