2006-01-23 22:13Pressmeddelande

Thermotech får ny huvudägare!

TT Thermotech Scandinavia AB i Sollefteå är ett av Skandinaviens ledande företag inomgolvvärme. Affärsidén är att genom ledande kompetens erbjuda det mest lättinstalleradevattenburna golvvärmesystemet för alla typer av bostäder och lokaler. Omsättningen förkoncernen var 70 MSEK 2005, varav 57 MSEK i moderbolaget. Thermotech har 38 anställdai koncernen och ytterligare 9 heltidssysselsatta, bland annat som agenter.

Thermotech har sedan aktiebolaget bildades 1996 ägts av att ett konsortium bestående av;Anders Andersson (VD), som varit ansvarig för uppbyggnaden av golvvärmeverksamhetensedan starten 1993, Lennart Lundh, som 1996 gick in som styrelseordförande och delägare,samt de tidigare ägarna till cellplastfabriken Dorocell AB – Jan Eklund, Kent Waleij och EskoLeino. De två senare parterna säljer nu sina aktier i Thermotech till företaget Holen AB, somHans Jonsson äger och driver tillsammans med sin fru Pia. Hans är sedan tidigare känd föratt ha lett familjeföretaget Indexator AB, som är världsledande på rotatorer till bland annatskogindustrin. Han blev 2005 utsedd till årets entreprenör i Västerbottens och Norrbottenslän. Anders Andersson kvarstår som delägare och VD.

- Vi går in i Thermotech därför att det är ett spännande och positivt företag med enstark utveckling. Det finns en framåtanda som vi tror på. Givetvis betyder kopplingentill Norrland mycket för vår investering. Vi verkar här och närheten till människorna iThermotech är viktig. Min framtida roll i företaget kommer, i första hand, att vara ettaktivt bollplank, säger Hans Jonsson i en kommentar.

- Med en ny stark ägare, får vi möjlighet att fortsätta vår långsiktiga satsning på blandannat produktutveckling och design. Jag är också glad för att vi får en huvudägaresom vet hur man driver lönsamma och framgångsrika företag i Norrland. Där kommervi att ha vår bas, även om vi är på väg in på nya marknader, som exempelvisRyssland, säger Thermotechs VD Anders Andersson.

För ytterligare information:Anders AnderssonVD, Thermotech Scandinavia ABTelefon: +46(0)620 68 33 30, fax: +46(0)90 12 55 83, mobil:+46(0)70 590 03 50, e-mail: anders@thermotech.seBilder på designade produkter och övrigt pressmaterial finns att hämta på: www.thermotech.se/press.


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh