2014-10-24 08:30Pressmeddelande

Thermotech blir systerbolag till Indexator

null

Thermotech Scandinavia AB ägs till 2/3 av Hans och Pia Jonsson med bolaget Cinox AB. I samband med en förändrad ägarstruktur inom Indexator Group AB träder Hans och Pia Jonsson nu in som huvudägare i Indexator Rotator Systems AB, som därmed blir ett systerbolag till Thermotech Scandinavia AB.

Det framgångsrika familjeägda bolaget Indexator Group AB har fram till nu varit ägare till de två dotterbolagen Indexator Rototilt Systems och Indexator Rotator Systems. I samband med en förändrad ägarstruktur, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, bildas nu två separata bolag där Anders Jonsson går in som huvudägare i Indexator Rototilt Systems, medan Hans och Pia Jonsson träder in som huvudägare i Indexator Rotator Systems. De tidigare delägarna Lise-Lottie Östlund och Åke Karlsson lämnar verksamheterna.

Med den nya strukturen vill ägarna skapa en stabil grund för fortsatt affärsutveckling och stärka det lokala ägandet och engagemanget.

Hans och Pia Jonsson kommer fortsatt att äga 2/3 av Thermotech Scandinavia AB, som därmed blir ett systerbolag till Indexator Rotator Systems AB. 1/3 ägs fortsatt av Anders Andersson, VD på Thermotech Scandinavia AB.

- ”Vi ser stora fördelar med att bli ett systerbolag till Indexator Rotator Systems AB. Trots att vi är i helt olika branscher finns goda möjligheter till samarbete, kunskapsutbyte och synergier. Vi kommer dessutom att ingå i en finansiellt stark koncern, säger Anders Andersson, VD på Thermotech Scandinavia AB.”


Företagsbeskrivning Indexator:
Indexator Rototilt Systems är världsledande inom produktsegmentet tiltrotatorer med tillbehör och styrsystem för grävmaskiner. Indexator Rotator Systems är världens ledande tillverkare av hydrauliska rotatorer och tillhörande utrustning inom skogsbruk, styckegods- och materialhantering. Under 2013 hade koncernen ca 250 medarbetare, omsatte ca 550 MSEK och exporterade till ett 40-tal marknader över världen.
Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh