2009-01-02 16:22Pressmeddelande

Thermotech bäddar för export till Östeuropa

Thermotech Vostok AB har sitt säte i Umeå och leds av Vladimir Potapov, tidigare VD för Thermotech i Ryssland. En modell för samarbetsavtal med återförsäljare har tagits fram. Den innehåller villkor och riktlinjer för återförsäljare på olika nivåer, från stor kund upp till nationell partner.

-       I Ryssland har vi idag ett 50-tal återförsäljare över hela landet via vår nationella partner, Thermotech RUS. Förutom Ryssland ser vi Ukraina, Polen, Rumänien och Montenegro som mycket intressanta marknader, säger Vladimir Potapov, CEO för Thermotech Vostok AB.

Samma modell för återförsäljare kommer att användas på den västeuropeiska marknaden. Bland annat har samarbetsavtal träffats med en nationell återförsäljare i Norge. Flera etableringar är på gång även i Västeuropa och utvecklingen där sköts av moderbolaget Thermotech Scandinavia AB med marknadschef Andreas Anderzon som ansvarig.

För ytterligare information:
Vladimir Potapov                                              Andreas Anderzon
CEO                                                               Marknadschef
Thermotech Vostok AB                                    Thermotech Scandinavia AB
Mobil: 076-125 21 04, +7 911 233 55 87            Mobil: 070-647 88 18
E-post: vladimir@thermotech.se                         E-post: andreas@thermotech.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh