2011-05-18 02:30Pressmeddelande

Första solvärmeprojketet i hamn - Thermotech blir helhetsleverantör till lågenergihuset "Villa Äntligen"

null

Ortogonal AB och Ross Arkitektur & Design väljer Thermotech Scandinavia AB som leverantör av värme- och vattendistributionssystemet till Villa Äntligen. Det unika lågenergihuset byggs just nu utanför Haninge. Thermotech står för solvärmesystem med ackumulatortank, vattenburen golvvärme, tappvatten- och radiatoranslutningssystem.

- Det är stora fördelar med att ha en leverantör för hela systemet. Då vet man att systemet fungerar ihop. Thermotechs system är genomtänkt hela vägen, från solfångare till radiator-anslutningar, säger Magnus Gustafsson, VD för Ortogonal AB.

Villa Äntligen är den nya generationens lågenergihus. Den senaste tekniken inom energibesparande lösningar kombineras med en vacker arkitektur. Huset är ritat av den kände arkitekten Pål Ross.

För Thermotech blir villan något av ett pilotprojekt. Företaget lanserar en helt ny produktserie och börjar från och med nu att sälja kompletta solvärmesystem.

- Villa Äntligen utnyttjar modern teknik för att bygga ett energieffektivt hus och är ett alternativ till passivhus. Att vi får möjligheten att vara helhetslevererantör lär oss hur bygget av sådana system fungerar tekniskt, praktiskt och på sikt även ekonomiskt och miljömässigt, säger Andreas Anderzon, marknadschef på Thermotech Scandinavia AB.

Solenergi blir allt vanligare inom modernt husbyggande. Ortogonal AB arbetar redan i dag som byggkonsult och kvalitetsansvarig (KA) med inriktning på lågenergihus. Ortogonals VD Magnus Gustafsson är en av landets första certifierade passivhusbyggare.

- Vi måste fokusera ännu mer på att göra energieffektiva hus som använder mindre av naturresurserna. Det krävs att både husägaren och vi som leverantör tar ansvar för värmesystemets funktion och miljön runt omkring oss, säger Andreas Anderzon på Thermotech Scandinavia AB.

För ytterligare information:
Andreas Anderzon
Marknadschef, Thermotech Scandinavia AB
Tel: 060-64 70 92
E-post: andreas@thermotech.se

Magnus Gustafsson
VD, Ortogonal AB
Tel: 0708-44 80 50
E-post: magnus@ortogonal.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh