2010-06-30 11:12Pressmeddelande

Energismart tips från Thermotech - installera vattenburen golvvärme i uterummet

null

Många uterum byggs idag med infravärme, elgolvvärme eller kanske helt utan värme. Ett energismart alternativ är att  installera ett vattenburet värmesystem istället. Säsongen i uterummet förlängs, samtidigt som man hushåller med såväl uppvärmningskostnader som miljöresurser.

Med Thermotech Värmeväxlarpaket TMix E är det möjligt att installera vattenburen golvvärme kopplad till husets värmesystem i ditt uterum. Man drar då nytta av husets befintliga värmesystem under värmesäsongen och slipper den extra uppvärmningskostnaden för uterummet.

-  Värmeväxlarpaketet TMix E skiljer husets värmesystem från vattnet i värmesystemet utomhus. Värmen överförs via värmeväxlaren utan att vattnet i de båda systemen blandas. Det gör att du kan blanda frostskyddsmedel i vattnet som cirkulerar utomhus, berättar Andreas Anderzon, marknadschef på Thermotech Scandinvia AB.

Thermotech Värmeväxlarpaket TMix E levereras komplett monterad och finns i två olika storlekar lämpliga från 30 upp till 120 m2.

Thermotech Värmeväxlarpaket TMix E kan även användas för:
• Snösmältning vid entréer, uppfarter, gångvägar, ramper, parkeringsplatser och idrottsplatser.
• Golvvärme i garage.
• Golvvärme i flervåningshus och vindsvåningar. Varje våning blir en sluten enhet, vilket underlättar
vid underhåll och minimerar skadorna vid eventuellt läckage.
• Att ta till vara spillvärme från kylprocesser, till exempel kyldiskar

För ytterligare information:
Andreas Anderzon
Thermotech Scandinavia AB
Telefon:     060-64 70 92  
E-post: andreas@thermotech.se
http://www.thermotech.se/snosmaltningochuterum/golvvarmeiuterum.4.3574fda51291a62339080003572.html


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh