2005-10-14 22:07Pressmeddelande

Design löner sig för Thermotech

Thermotech utsågs nyligen till årets tillväxtföretag i Västernorrland av revisions- ochkonsultföretaget Deloitte. Motiveringen till priset var bland annat att Thermotech stårför ”ett nytt tänk i en konservativ bransch där företaget prioriterat design ochfunktion”.

- De senaste tre åren har vi satsat stora resurser på design. Det är kanske intevad man väntar sig avett golvvärmeföretag. Men det har gett enlönsamhetsutveckling för oss. Nu kan vi skörda, säger Anders Andersson.

För 2005 räknar han med en omsättning på 52, 5 Msek vilket innebär en procentuellökning på närmare 20 procent jämfört med året innan. Lönsamheten ligger runt åttaprocent. Den siffran kommer också att stiga under nästa år.

- Vi ska kunna nå 100 Msek i omsättning nästa år och ha en lönsamhet på tioprocent, menar Anders Andersson.Med en stark ekonomi kan Thermotech expandera. Företaget har redan dotterbolag iNorge och Ryssland. Den tidigare agenten i Finland är nu på väg att köpas upp ochska ombildas till ett rent dotterbolag. Några direkta nyanställningar av personal väntardock inte eftersom företaget anställt under de senaste årens satsning på design.

För ytterligare information:Anders AnderssonVD, Thermotech Scandinavia ABTelefon: +46(0)620 68 33 30, fax: +46(0)90 12 55 83, mobil:+46(0)70 590 03 50, e-mail: anders@thermotech.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh