2010-07-01 11:26Nyheter

Thermotech Miljöpresentation

null

Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället.
Byggbranschen står för en stor del av koldioxidutsläppen i vår värld, runt 40% närmare bestämt. Vi tar vårt ansvar genom att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi gör det genom att:    

1. Följa vår egen miljöpolicy 
2. Sätta egna miljömål som vi aktivt arbetar för att nå 
3. Skapa förutsättningar för våra medarbetare att bidra till ett aktivt miljöarbete
4. Välja leverantörer som tar miljöansvar 
5. Aktivt bidra till att de nationella miljömålen uppnås 
6. Följa de lagar och myndighetskrav som ställs på verksamheten

Vi anser att vår viktigaste dagliga uppgift är att genom information och bra projektering bidra till att slutkunden minskar sin energianvändning. Vid projekteringen av golvvärmesystem ser vi alltid till att lägsta möjliga vattentemperatur kan användas i golvvärmesystemet. Detta för att värmesytemet effektivt ska kunna användas tillsammans med lågtempererade värmekällor, t.ex. värmepumpar och solvärme. Vid nyutveckling av produkter tar vi alltid hänsyn till att de ska passa lågtempererade värmesystem.

Vi försöker alltid aktivt samarbeta med byggentreprenörer och VVS-konsulter för att minska husens värmeförluster genom ständigt förbättrade konstruktioner.

Läs mer i vår miljöpresentation


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh