2020-11-05 08:30Nyheter

Produktnyhet November 2020 - Värmeväxlarpaket TMix E

null

Thermotechs nya värmeväxlarpaket TMix® E har 30 plåtars värmeväxlare och ett 2 liters expansionskärl. Det är lämpligt där ett kompakt montage önskas och man vill separera delar av systemet från övrig anläggning. Det ersätter Thermotechs tidigare modeller av värmeväxlarpaket.

Uppvärmning: Max yta 150 m2 (50W/m2, ΔΔT = 5°C)
Uterum: Max yta 120 m2 (100W/m2, ΔΔT = 8°C)
Snösmältning: Max yta 80 m2 (300W/m2, ΔΔT = 15°C)

Värmeväxlarpaket TMix® E kan användas för exempelvis:

  • Snösmältning vid entréer, uppfarter, gångvägar, ramper, parkeringsplatser och idrottsplatser.
  • Golvvärme i uterum.
  • Golvvärme i garage.
  • Golvvärme i flervåningshus och vindsvåningar. Varje våning blir en sluten enhet, vilket underlättar vid underhåll och minimerar skadorna vid ev. läckage.
  • Att ta till vara spillvärme från kylprocesser, t. ex. kyldiskar.

Värmeväxlarpaketet kan kopplas direkt mot Thermotechs värmeväxlarfördelare i storlekarna 1 – 6 slingor.

Det ryms i Thermotechs golvvärmeskåp med 95 mm djup och läckageindikering. Det finns möjliga genomföringar i botten, i sidan och ovanifrån. Skåpets rörgenomföringar kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Front med ram beställs separat.

För enklast möjliga installation beställs värmeväxlarpaketet med fördelare färdigmonterad i skåp (Thermotech Prefab).

VärmeväxlarpaketTMix® E kan utrustas med olika regleralternativ så som självverkande termostat (luft eller vatten), trådlös eller trådbunden rumsreglering, individuell slingstyrning samt snö- och issmältning.


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh