2014-05-21 08:30Nyheter

Produktnyhet Maj 2014 - GEO® Snösmältningstermostat ETR2

null

Thermotechs nya snösmältningstermostat ETR2 är en enkel och prisvärd produkt som klarar de flesta typer av markvärmeanläggningar. Liksom tidigare så används markgivare ETOG-55.

Den vanligaste systemlösningen hos våra kunder bygger på att markgivare känner av marktemperatur och fukt. Finns fukt och det är kallare än vald marktemperatur så startas cirkulationspumpen och den värmer tills fukten är borta och ytan torkat helt. Det vanligaste sättet att styra en markvärmeanläggning är att slå av och på pumpen till markvärmen.

ETR2 är anpassad just för dessa vanligast förekommande markvärmeanläggningarna. Den styr en temperaturzon med hjälp av en givare i markytan och regleringen sker genom att slå av och på pumpen i markvärmeslingan.

Fördelar

  • En enkel och tidsbesparande installation. Endast givare och cirkulationspump ska kopplas in.
  • En prisvärd produkt som klarar de allra flesta markvärmeanläggningar.
  • Den är enkel att förstå sig på vilket gör det enkelt för slutbrukaren att justera driftparametrar i efterhand.

Finns behov av en mer avancerad snösmältningstermostat så kommer vår ETO2 att finnas kvar som beställningsvara. Den kan, med hjälp av två markgivare, styra två olika temperaturzoner var för sig samt hålla en viss minimitemperatur i markslingan med hjälp av ett ställdon.

Artikelnummer
Snösmältningstermostat ETR2, 68005
Markgivare ETOG-55, 68002
Snösmältningstermostat ETO2 (beställningsvara), 68001Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh