2015-04-17 08:30Nyheter

Produktnyhet April 2015 : MultiLevel - golvvärme i flervåningshus

null

Thermotech MultiLevel™ - energismart på flera plan!
Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus är via vattenburna radiatorer med individuella termostater. Systemet är mer eller mindre standard idag, men varför inte använda vattenburen golvvärme i flervåningshus?

Denna fråga ställde vi oss för ett antal år sedan och har därefter, tillsammans med forskare och andra externa parter, noggrannt undersökt möjligheterna att tillföra värme via vattenburen golv- och takvärme i samtliga våningsplan i flervåningshus. Idag har vi flera lyckade referensprojekt som visar på mycket goda resultat i fråga om boendekomfort och energianvändning. Det första stod klart redan 2010.

Ett självreglerande uppvärmningssystem
Vårt koncept MultiLevel™ innebär att golvvärmerör gjuts in i varje bjälklag. Genom att tillföra värme via både golv och tak kan temperaturen på värmebäraren hållas mycket låg. Tack vare den extremt låga drifttemperaturen, oisolerade bjälklag där värme tillförs från stora ytor samt frånvaro av individuell rumsreglering, får man ett så kallat självreglerande uppvärmningssystem. 

Framledningstemperaturen för hela byggnaden styrs av utomhustemperaturen. Tillskott av såväl värme som kyla, t.ex. vid solinstrålning eller vädring, regleras automatiskt av systemet. Man kan säga att systemet är sin egen termostat och det kan kyla ett rum samtidigt som det värmer ett annat.

Under sommarmånaderna kan systemet användas för att kyla byggnaden enligt samma princip. Det ger ett mycket jämnt inomhusklimat och en hög boendekomfort året runt.

Många fördelar för fastighetsägaren
Förutom ett jämnt, behagligt inomhusklimat och nöjda hyresgäster, ger ett uppvärmningssystem med MultiLevel™ tekniken ett flertal fördelar.

Lägre energiförbrukning
MultiLevel™ bygger på en rad olika lösningar vilka tillsammans leder till att energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, alltså mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. Värmesystemets extremt låga temperatur ger mycket goda driftförutsättningar för både värmepump och solvärme.

Lägre byggkostnader
En stor del av installationerna kan göras färdiga innan ingjutning, vilket innebär att det behövs färre håltagningar. De ingjutna golvvärmeslingorna ger möjlighet till jämnare och snabbare uttorkning än vid konventionella byggen. Det spar byggtid och ger ett bättre arbetsklimat. Det inte behövs ingen individuell reglering till varje lägenhet, vilket ger en enklare installation och en besparing i material.

Mindre underhåll
Behovet av underhållsarbete och service till de boende minskar eftersom lägenheterna inte behöver någon individuell reglerutrustning och systemet är självreglerade.

Läs mer om MultiLevel™ och våra referensprojekt på vår hemsida.

Thermotech är, för sitt koncept MultiLevel™, ett av fyra företag som nominerats till Stora Inneklimatpriset. Priset delas ut under Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 22 april. De fyra toppkandidaterna har valts ut bland ett 30-tal förslag.

Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. 


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh