2012-05-14 08:30Nyheter

Produktnyhet - Thermotech golvvärmefördelare och skåp - maj 2012

null

Thermotech golvvärmefördelare - med ny profil och nya ställdon
Golvvärmefördelaren har fått en ny stilren profil och svarta ställdon som harmonierar med reglerenhetens nya design. Även klämringskopplingarna är i nytt utförande med en stor greppyta för 30 mm nyckel.

Fördelaren i är naturligtvis fortfarande tillverkad i rostfritt stål. Det högklassiga råmaterialet ger fördelaren en låg vikt, garanterar ett bra rostskydd och hög tålighet mot tryck.

Golvvärmefördelaren finns från 2 till 12 slingor och levereras komplett monterad, utrustad med:
• Integrerade termometrar
• Kopplingar för golvvärmerör
• Slingvis integrerade termostat- och injusteringsventiler
• Manuella avluftningsventiler och påfyllningsansluningar
• Raka eller vinklade kulventiler
• DIN-skena för montering av basenhet med transformator

Ventiler och sidostycken är monterade från fabrik, vilket gör att inget extra monteringsarbete behövs.

Den nya profilen återfinns även på vår Integral, dvs. vår golvvärmefördelare med integrerad shunt.

Thermotech fördelarskåp - med ny stabil konstruktion i galvaniserad plåt
Fördelarskåpet ger en läckagesäker och prydlig golvvärmeinstallation. Den modulära konstruktionen möjliggör en flexibel montering som kan anpassas efter förutsättningarna på platsen för installationen. Skåpet kan beställas monterat och klart eller som delar för montering allt eftersom installationen fortskrider.

Skåpets rygg och sidor består av galvaniserad plåt som ger stabilitet. I plåtryggen finns även utskurna handtag som underlättar förflyttning av skåpet. Ryggen är förberedd för infästning på vägg, armeringsjärn eller takjärn under installationstiden. I skåpsidorna finns förstansade hål för matarledningsrör när matningen till golvvärmefördelaren kommer från sidan.

I botten av skåpet monteras en rörfixtur i plast som fixerar rören och fungerar som läckageindikering. Rörfixturen kan användas separat för att fixera rören vid installationen och skåpet monteras sedan på fixturen i efterhand.

För mer information kontakta:
Andreas Anderzon
Marknadschef
Tel 060-64 70 92
andreas.anderzon@thermotech.se


Om Thermotechs pressrum

1996 föddes golvvärmeleverantören Thermotech i de norrländska skogarna. Till en början som ett projekt för att skapa arbetstillfällen i den lilla staden Sollefteå. Två praktikanter anställdes och ganska omgående såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna på marknaden. Med ungdomlig entusiasm ifrågasattes det konventionella. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov kunde vi börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Vi hoppade över grossistledet för en närmare kontakt till slutkunderna, och vi ansåg design vara värdefullt, även om produkten inte alltid syntes. Andan finns kvar hos oss än idag, med tydligare processer och starkare värderingar. Thermotech är idag en Skandinaviens ledande leverantörer av system för värme- och vattendistribution till alla typer av bostäder och lokaler. Huvudlager och produktion finns fortfarande kvar i Sollefteå. I koncernen finns även åtta regionkontor över landet, från Umeå i norr till Malmö i söder, samt dotterbolagen Thermotech Scandinavia Finland OY och Thermotech RU. Den expansiva koncernen har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland. Vattenburen golvvärme har varit grunden i Thermotechs verksamhet ända sedan starten. Produktportföljen har efterhand byggts på med system för tappvatten. Vi levererar fortfarande direkt till våra kunder utan mellanhänder. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och nära relation med våra kunder. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av lättinstallerade system och hålla den högsta kvalitén på marknaden vad gäller både produkter och det tillhörande ingenjörsarbetet. Vi har därför kunniga specialister nära kunden och levererar skräddarsydda systemlösningar oavsett projektets storlek. Design används som ett strategiskt verktyg i hela vår organisation. Design är för oss en arbetsprocess som utgår från brukarens funktionella, miljömässiga och estetiska behov.


Kontaktpersoner

Mattias Lundberg
Utvecklingsingenjör
Mattias Lundberg
André Hiljanen
Key Account Manager
André Hiljanen
Andreas Anderzon
Chef Supply chain
Andreas Anderzon
Anders Andersson
VD, Thermotech Scandinavia AB
Anders Andersson
Jonas Holmström
VD, Thermotech Scandinavia Finland Oy
Jonas Holmström
Ulrika Mattisson
Kommunikationsansvarig
Ulrika Mattisson
Kirill Makarov
Produktchef
Kirill Makarov
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Produktansvarig
Erik Löwgren (f.d. Persson)
Jens Edbladh
Produktansvarig
Jens Edbladh